เครื่องมือช่วยค้นหาที่ตั้งจากเลขระวางที่ดิน โดยนายต๋อง     
ตัวอย่างระวาง
543939064-11
543939064-15
5439III9064-5
5439-III-9064-25
5439III9062-50
543939264