เครื่องมือสำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

รายงานสถาณการณ์ Covid-19

ผู้ติดเชื้อสะสม : 3,195 (เพิ่มขึ้น 0)
หายแล้ว : 3,072 (เพิ่มขึ้น 0)
รักษาอยู่ใน รพ. : 65 (เพิ่มขึ้น 0)
เสียชีวิต : 58 (เพิ่มขึ้น 0)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 07/07/2020 11:58
ข้อมูลจาก : https://covid19.th-stat.com/